وقتی کلمه ای رو در spootlight وقتی سرچ میکنیم اس ام اس ها شماره هایی رو که قبلا سرچ میکنم دویاره تو نتایج سرچ نشون میده!!!!