آقا هر کای میکنم آنتن نمیده که نمیده تو قسمت carriers هیچ شبکه ای پیدا نمیکنه ultrasnow جواب نداد کاستوم هم جواب نداد البته 4.1
نمی دونم برم به 6.1.3 آنلاک میشه یا اونم فقط وقتم رو میگیره

- - - - - - - - - -

البته tiny هم از کار افتاده اونم نمی دونم چه شه