یه سوال داشتم من شنیده بودم وقتی دیوایس داره شارژ میشه نباید اونو از شارژ کشید چون باتریش داغون میشه
من وقتی ipad رو به pc وصل میکنم به مدت 1 ثانیه عکس شارژ مساد بعد صدای شارژ شدن میاد بعد میره به مدت 1 ثانیه اینجوری میشه
این شارژ همین توریه یا واقعا شارژ میشه ؟
اخه میخوام بدونم اگه الکیه تند تند وصل کنم بازی بریزم