من چند روزی هست به این مشکل خوردم که هنگام پخش صدا قر قر و خرخر میکنه ! البته من محدودیت صدا در آیپدم رو از قبل فعال کرده بودم !!!!!!دقیقاً مثل باند های خودرو که به اصطلاح پاره میشن یعنی صدا یه کوچولو بالا باشه یا بیس داشته باشه به این صورت در میاد !!!!!

دوستان به نظرم مشکل سخت افزاری باشه . راه حلی یا تعمیر گاهی که بتونه مشکل من رو حل کنه هست ؟