من تو برنامه ترمینال alpineمینویسم میگه پسورد اشتباه کسی میتونه بگه پس چی بنویسم البته خودم عوضش نکردم نمیدونم چرا قبول نمیکنه