با سلام
سوال من در مورد گروه بندي كردن نمر افزار هاي نصب شده مي باشد كه آيا بطور اتماتيك ميشود برنامه هارا بااستفاده از زيرگروه خود داخل يك پوشه ريخت يا خير بطور مثال همه بازي ها در فولدر game ريخته شود(نه دستي )