پیش از این خبر رسید که پلی استیشن ۴ در چهار شنبه ۲۰ فبریه عرضه می شود اما هنوز زمزمه می شود که ممکن است این اتفاق نیفتد اما این مسئله نزدیک است چون تصاویری از کنترل های پلی استیشن ۴ به بیرون درز کرده است!
سونی ۳ فیلم از پلی استیشن ۴ منتشر کرده است که بیشتر ۳ نسل قبلی را یاد آوری می کند هر فیلم ۲ دقیقه است.
اولین فیلم در مورد پلی استیشن ۱ است در سال ۱۹۹۴ (۱۹۹۵ در ایالات متحده و اروپی) عرضه شد ! فراموش کردن اینکه این محصول پیشگام بوده است بسیار آسان است!

فیلم دوم در مورد معرفی پلی استیشن ۲: کنسولی که بیشترین فروش را در زمان داشته است! این باور نکردنی است که در کمتر از ۱ دهه پیش طرفداران این بازی برای کنترل ۲ شوکی آن دیوانه بودند!

فیلم آخر در مورد پلی استیشن ۳: شاید محصولی انقلابی نبود و شاید محصولی هیجان انگیز نبود اما وقتی عرضه شد به خاطر عشق به نام تجاری پلی استیشن باعث پیروزی نهایی Blue Ray نسبت به CD و DVD شد!
با تمام اینها تحمل تا فردا سخت است اما هنوز معلوم نیست فردا در نیویورک پرده برداری می شود یا روز دیگر!
منبع : Redmond Pie (لطفا منبع ذکر شود!)