بعد از اینکه shishit نصب کردم shah که نگرفت. تمام برنامه های که از سیدیا کرفتم محو شده و با ریستارت هم بالا نمیاد و کلی برنامه که مشکوک بودن پاک کردم باز نشد اما خود سیدیا باز میشه و برنامه نصب و آپلود وپاک میشه