گوشی را بعد از ارتقا به 6.1
به ایتیونز وصل می کنم فقط شارزمی کنه -- نمی شناسه لطفا راهنماییم کنید-- متشکرم