گوشی نه صدای زنگ داره نه صدای اسپیکر نه دهنی کار می کند فقط با هنس فری کار می کندایا کسی میتونه icصدارو عوض کنه ic فکر کنم هم کریستالی هست هم چسبی هستاگر میتوانید کمکم کنید ممنون می شم a متشکرم