محصولی جدید برای اولین بار در ایران

i Glove
http://www.iglove.co.uk/index.php

i Glove دسکشی که با حساسیت بالا و تولید شده با Nanao Technology نه تنها دستای شما رو در برابر سرما حفظ

می*کند بلکه به صفحهٔ iPad و iPhone شما هم خش نمی اندازد ،


و شما به راحتی* در هوای سرد میتوانید از آن برای استفاده از iPad و
iPhone
استفاده کید


تعداد بسیار محدود است


قیمت
۲۴۲۹۹
+ هزینه ارسال ,

دوستان عزیزی که مایل به خرید iGlove هستند لطفا به منِ -میل بزنند abbas_ian(A.t)yahoo.com


لطفا درِ میل بنویسید که در i-phone.ir عضو هستید تا از ۱۰% تخفیف استفاده کنید