قبل از این که مک بگیرید این پست رو حتما کامل ببینید!!!!
آپدیت رایگان به شیر کوهی بعد...
تا اگر احتمالا مک شما mountain lion نداشت به راحتی بتونید اون رو رایگان به mountain lion از mac app store ببرید!!!!