با سلام و عرض دورود
من میخوام یه سایتی بزنم که راحجبه تکنولوژی هست
هر کی میخواد همکاری منه و مدیر کل بشه بگه
ممنون