دوستان کسی لینک دانلود کتاب ترجمه*ی فارسی باشگاه مشت زنی رو داره؟
این لینک ویکیپدیاش Fight Club (novel) - Wikipedia, the free encyclopedia
ممنون