سلام
وقتي دكمه لاك آيپد رو مي زنم لاك نمي شود اما وقتي چند ثانيه نگه مي دارم مي توانم خاموش كنم،به صورت نرم افزاي هم وقتي لاك را فعال مي كنم باز هم لاك نمي شود،آيپد ضربه هم نخورده است،يه مشكل ديگه ايي كه دارم اين هست كه اسمارت هم كار نمي كند،نرم افزار رو به آخرين ورژن آپديت كردم اما باز هم مشكل حل نشد.