دوستان اين برنامه جديدا يه افزونه 1.99$ داخلش گذاشته شده كه عكسبردارى پانوراما رو به برنامه اضافه ميكنه، كسى خريده؟ كاراييش چطوره منظورم عكس پانوراما و مشاهدش با كامپيوتره
ممنون