با درود
مدتی است گاهی کیبرد USB خود به خود قطع میشه و باید آن را از پورتش جداکنم و دوباره وصل کنم تا کارکنه.
گاهی هم هنگام وصل USB Flash سیستم به حالت اسلیپ میره و مانیتور تیره میشه و کیبرد کارنمیکنه و مجبور به ریستارت میشم.
ممنونم ازهمفکری دوستان
مشخصات سیستم:
GA-ep 35 UD3l
core 2 Duo
nVidia 8400
Lion10.7.4
Mountain Lion 10.8.1