دوستان هرکی این درایور رو پیدا کرد بزاره بخدا خسته شدم از بس گشتم