man iphone 4s daram khamosh shode va b hich vajh roshan nemishe mishe behem komak konid