با سلام
يك درخواست داشتم، آيا برنامه ي دانلودري هست كه با دادن تايم مشخص براي دانلود شبانه ليست دانلود ها را دانلود كنه؟
با تشكر از زحماتتون