بعضی از برنامه هارو که میخوام نصب کنم error 1009 میده
این error مربوط به چیه؟