با درود
با روش لینک زیر Mountain Lion به صورت کامل و صحیح روی مادر بورد GA-P35-DS3l به همراه کارت گرافیک Nvdia 8400 نصب شد.

https://docs.google.com/document/d/1...rwM/edit?pli=1