این سیستم با هدف ثبت سوابق و ایجاد آگاهی خریداران و فروشندگان از سوابق طرف مقابل در هنگام معامله ایجاد و در اختیار کاربران قرار میگیرد.
در این ساختار پس از انجام معامله هر دو طرف خریدار و فروشنده با ثبت امتیاز (+1 یا 0 یا -1 ) به یکدیگر به نوعی نتیجه معامله با یکدیگر را تشریح میکنند . همچنین میتوانند در چند خط شرح معامله و شناختی که از طرف مقابل کسب کرده اند را تنظیم کنند . این مشخصات در پروفایل هر کاربر ثبت میشود و این اطلاعات در معاملات بعدی که کاربران دیگر با وی خواهند داشت برای تصمیم گیری در خصوص کیفیت اطمینانی که به او خواهند داشت راهگشا خواهد بود.

نحوه تنظیم فیدبک :


در انتهای پست اول هر تاپیکی که در بازارچه افتتاح میشود یک علامت به شکل قرار دارد.
با کلیک بر روی این علامت منوی باز میشود که در بخش اول آن شما میبایست جایگاه خود را در معامله مشخص کنید (خریدار یا فروشنده)
سپس در سطر بعدی شما میزان امتیازی که برای طرف معامله تان در نظر گرفته اید را بین سه عدد +1 و 0 و -1 انخاب میکنید.
در سطر سوم میبایست لینک تاپیکی که در آن کالای مورد معامله معرفی شده را قرار دهید و در سطر بعدی در چد کلمه به معرفی شخص طرف معامله خواهید پرداخت .
در جدول انتهایی هم میتواندی جزئیات معامله و عواملی که باعث امتیاز دهی شده اند را ثبت نمایید و سپس کلید ارسال پاسخ را بزنید تا نظر شما ثبت گردد.
در این زمان یک پیام خصوصی حاوی نقطه نظر شما برای شخصی که در موردشان نظر داده اید ارسال میشود و نظر شما در بخش" میزان امتیاز بازارچه "در پروفایل کاربر ثبت میگردد.


نکاتی که میبایست مورد توجه قرار گیرد:


الف - در صورتی که کاربری بدون علت در خصوص تاپیک فروشنده ای ثبت نظر کند :
1- برای بار اول به مدت یک هفته از انجمن اخراج خواهد شد .
2- برای بار دوم برای همیشه از فعالیت در بازارچه محروم خواهد شد .
3- برای بار سوم برای همیشه از انجمن اخراج خواهد شد.
دقت نمایید به دلایل واضح که امکان تغییر نظر در این فیدبک ها وجود ندارد.

ب- هر گونه اعتراض به نظر های ثبت شده در این خصوص در پروفایلتان را فقط از طریق پیام خصوصی به صورت همزمان برای بنده و کاربر نطر داده ارسال نمایید و هر گونه اقدامی به غیر از روش عرض شده باعث عدم ترتیب اثر خواهد شد .

مدیریت بازارچه انجمن تخصصی آیفون