دوستان لطفا کمک کنید بعد از sync کردن contact های مک بوک رفت تو iphone و شماره هام از بین رفت
باید چه کار کنم؟