تاریخ امروز :
iOS
macOS
Xcode
iTunes
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: آخرین وضعیت جیلبریک iDevice ها

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  محل سکونت
  /bin/
  نوشته ها
  1,173
  ورژن Mac
  10.10.4
  سپاس
  1,655
  از این کاربر 1,890 بار در 860 ارسال سپاس شده است.

  پیش فرض آخرین وضعیت جیلبریک iDevice ها

  در این تاپیک بصورت کامل آخرین وضعیت جیلبریک تمام iDevice های اپل قرار داده شده.

  iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone SE iPhone 6S Plus iPhone 6S iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone 2G iOS
  - - - - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered 3.1.3
  - - - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered - 4.2.1
  - - - - - - - - - - - Untethered Untethered - - 4.3.1
  - - - - - - - - - - - Untethered Untethered - - 4.3.3
  - - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered - - 5.0.1
  - - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered - - 5.1.1
  - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered - - 6.0.0
  - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered - - 6.1.2
  - - - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered - - 6.1.3
  - - - - - - - - - Untethered - - - - - 6.1.4
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.0.0
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.0.2
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.0.3
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.0.4
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.0.6
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.1.0
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.1.1
  - - - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - 7.1.2
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.0.0
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.0.1
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.0.2
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.1.0
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.1.1
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.1.2
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.1.3
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.2.0
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.3.0
  - - - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - 8.4.0
  - - - - - - - - - - - - - - - 8.4.1
  - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - - - - 9.0.0
  - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - - - - 9.0.1
  - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - - - - 9.0.2
  - - - Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - - - - - - - 9.1.0
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.2.0
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.2.1
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.3.0
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.3.1
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.3.2
  - - SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered SemiTethered - - - - - - - 9.3.3
  - - - - - - - - - - - - - - - 9.3.4
  - - - - - - - - - - - - - - - 9.3.5
  - - - - - - - - - - - - - - - 10.0.0
  - - - - - - - - - - - - - - - 10.0.1
  - - - - - - - - - - - - - - - 10.0.2
  - - 10.0.3
  - - - - - - - - - - - - - - 10.1.0


  iPod Touch 6G iPod Touch 5G iPod Touch 4G iPod Touch 3G iPod Touch 2G iOS
  - - Untethered Untethered Untethered 4.0.0
  - - Untethered Untethered Untethered 4.1.0
  - - Untethered Untethered Untethered 4.2.1
  - - Untethered Untethered - 4.3.1
  - - Untethered Untethered - 4.3.3
  - - Untethered Untethered - 5.0.1
  - - Untethered Untethered - 5.1.1
  - Untethered Untethered - - 6.0.0
  - Untethered Untethered - - 6.1.2
  - Untethered Untethered - - 6.1.3
  - - Untethered - - 6.1.5
  - Untethered - - - 7.0.0
  - Untethered - - - 7.0.2
  - Untethered - - - 7.0.3
  - Untethered - - - 7.0.4
  - Untethered - - - 7.0.6
  - Untethered - - - 7.1.0
  - Untethered - - - 7.1.1
  - Untethered - - - 7.1.2
  - Untethered - - - 8.0.0
  - Untethered - - - 8.0.1
  - Untethered - - - 8.0.2
  - Untethered - - - 8.1.0
  - Untethered - - - 8.1.1
  - Untethered - - - 8.1.2
  - Untethered - - - 8.1.3
  - Untethered - - - 8.2.0
  - Untethered - - - 8.3.0
  Untethered - - - 8.4.0
  - - - - - 8.4.1
  Untethered Untethered - - - 9.0.0
  Untethered Untethered - - - 9.0.1
  Untethered Untethered - - - 9.0.2
  - - - - - 9.1.0
  SemiTethered - - - - 9.2.0
  SemiTethered - - - - 9.2.1
  SemiTethered - - - - 9.3.0
  SemiTethered - - - - 9.3.1
  SemiTethered - - - - 9.3.2
  SemiTethered - - - - 9.3.3
  - - - - - 9.3.4
  - - - - - 9.3.5
  - - - - - 10.0.0
  - - - - - 10.0.1
  - - - - - 10.0.2
  - - - - - 10.0.3
  - - - - - 10.1.0

  iPad Air 2 iPad Air iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad 1 iOS
  - - - - - Untethered 3.2.0
  - - - - - Untethered 3.2.2
  - - - - - Untethered 4.2.1
  - - - - - Untethered 4.3.1
  - - - - Untethered Untethered 4.3.3
  - - - - Untethered Untethered 5.0.1
  - - - Untethered Untethered Untethered 5.1.1
  - - Untethered Untethered Untethered - 6.0.0
  - - Untethered Untethered Untethered - 6.1.2
  - - Untethered Untethered Untethered - 6.1.3
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.0.0
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.0.2
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.0.3
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.0.4
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.0.6
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.1.0
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.1.1
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 7.1.2
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.0.0
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.0.1
  - Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.0.2
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.1.0
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.1.1
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.1.2
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.1.3
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.2.0
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.3.0
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 8.4.0
  - - - - - - 8.4.1
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 9.0.0
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 9.0.1
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 9.0.2
  Untethered Untethered Untethered Untethered Untethered - 9.1.0
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.2.0
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.2.1
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.3.0
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.3.1
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.3.2
  SemiTethered SemiTethered - - - - 9.3.3
  - - - - - - 9.3.4
  - - - - - - 9.3.5
  - - - - - - 10.0.0
  - - - - - - 10.0.1
  - - - - - - 10.0.2
  - - - - - - 10.0.3
  - - - - - - 10.1.0

  iPad Mini 4 iPad Mini 3 iPad Mini 2 iPad Mini 1 iOS
  - - - Untethered 6.0.0
  - - - Untethered 6.1.2
  - - - Untethered 6.1.3
  - - - Untethered 7.0.0
  - - - Untethered 7.0.2
  - - Untethered Untethered 7.0.3
  - - Untethered Untethered 7.0.4
  - - Untethered Untethered 7.0.6
  - - Untethered Untethered 7.1.0
  - - Untethered Untethered 7.1.1
  - - Untethered Untethered 7.1.2
  - Untethered Untethered Untethered 8.0.0
  - Untethered Untethered Untethered 8.0.1
  - Untethered Untethered Untethered 8.0.2
  - Untethered Untethered Untethered 8.1.0
  - Untethered Untethered Untethered 8.1.1
  - Untethered Untethered Untethered 8.1.2
  - Untethered Untethered Untethered 8.1.3
  - Untethered Untethered Untethered 8.2.0
  - Untethered Untethered Untethered 8.3.0
  - Untethered Untethered Untethered 8.4.0
  - - - - 8.4.1
  Untethered Untethered Untethered Untethered 9.0.0
  Untethered Untethered Untethered Untethered 9.0.1
  Untethered Untethered Untethered Untethered 9.0.2
  Untethered Untethered Untethered Untethered 9.1.0
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.2.0
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.2.1
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.3.0
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.3.1
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.3.2
  SemiTethered SemiTethered SemiTethered - 9.3.3
  - - - - 9.3.4
  - - - - 9.3.5
  - - - - 10.0.0
  - - - - 10.0.1
  - - - - 10.0.2
  - - - - 10.0.3
  - - - - 10.1.0  (iPad Pro (9.7 Inch (iPad Pro (12.9 Inch iOS
  - - 9.1.0
  - SemiTethered 9.2.0
  - SemiTethered 9.2.1
  SemiTethered SemiTethered 9.3.0
  SemiTethered SemiTethered 9.3.1
  SemiTethered SemiTethered 9.3.2
  SemiTethered SemiTethered 9.3.3
  - - 9.3.4
  - - 9.3.5
  - - 10.0.0
  - - 10.0.1
  - - 10.0.2
  - - 10.0.3
  - - 10.1.0
  ویرایش توسط iKamangir : 29-10-2016 در ساعت 07:05 PM دلیل: افزوده شدن بخش آیپد پرو و تکمیل سایر بخش ها


 2. #2
  تاریخ عضویت
  Apr 2012
  محل سکونت
  ایــــران ســـــــرای من است
  نوشته ها
  1,122
  ورژن iOS
  9.3.3
  سپاس
  153
  از این کاربر 1,380 بار در 685 ارسال سپاس شده است.

  پیش فرض

  درود
  پست 1# بروز رسانی شد .

  1. افزوده شده بخش مربوط به آیپد پرو .
  2. بروز رسانی سایر بخش ها .

 3. کاربر زیر از iKamangir عزیز به خاطر این پست مفید سپاس کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات سایت
لینک دوستان
درباره سایت
انجمن تخصصی آيفون در سال ۲۰۰۷ با عرضه‌ی اولين نسل گجت‌های iOS اپل فعاليت خود را آغاز نمود. مفتخر هستيم که تا اين لحظه پيشتاز خدمت رسانی به کاربران ايرانی محصولات اپل باشيم.

اکنون ساعت 01:19 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.