سلام امروز می خواستم برای ایپدم یه اپل ایدی درست کنم .
هم موقع خوش امد گویی برای ایجاد اپل ایدی به من ارور 1202- رو میده
اگه کسی می تونه به من کمک کنه؟؟؟؟؟؟