من لاجیک برد و باطری رو برای یه روز از گوشی جدا کردم ولی هنوز اررور 28 رفع نشده!!