سلام

بعد از کلی تماس با پشتیبانی sms touch فهمیدیم ایران رو پشتیبانی نمیکنن !

لطفا اگر برنامه مشابهی میشناسید معرفی کنید