داك داك گو يك موتور جستجو بوده كه از گوگل مستقل عمل ميكند. همچنين اين موتور جستجو فقط مطالبي را جستجو ميكند كه تحت مجوزهاي آزاد منتشر ميشوند. البته در ابتدا فقط براي گردش در ميان پروژه هاي آزاد ساخته شده بود.
به تازگي پروژه چاكرا در اعلاميه اي همكاري رسمي خود با داك داك گو را اعلام كرد و چنين نوشت :
[qoute]
ما خرسنديم كه يك توافقنامه همكاري با داك داك گو امضا كرديم. داك داك گو از نرم افزار آزاد حمايت ميكند. پروژه چاكرا و بسته هاي ءن و همچنين پروژه هاي موازي ، نرم افزار آزاد هستند و تحت حمايت داك داك گو؛ پس پروژه چاكرا هم به داك داك گو كمك خواهد كرد.
[/qoute]
منبع خبر:
http://chakra-linux.org/news/index.p...uckDuckGo.html