سلام
روش پیشنهادی شما برای ریستور به ۵.۰.۱ از ۴.۳.۳ چی هست برای دتسگاهی که shsh داره ؟ چون روش ها بسیار هست