سلام گوشم خراب شده و چطوری متونم فایل بکاپ باز کنم نیاز مبرمی به شماره تماسهام دارم؟؟؟؟؟؟