دوستان این لینک بالا کار نمیکنه تو اپ استور هم گشتم نبود کلی ذوق مرگ شدم حالا حالم گرفت :-( یه لینک بدین لطفا