بعد از نسب Appsync for 5X گوشی به حالت Refresh springboard رفته و دیگه بالا نیوومد میشه کمک کنید ؟