با سلام
اینستالوس بعد از رسپرینگ میپره اکتیویتور هم کار نمیکنه راه حل چیه؟
ios 5.1