من وقتی لیست تماسهام رو باز می کنم، باز نمی شه و می پره و به صفحه اصلی می ره، می شه راهنماییم کنین تا این مشکل رفع بشه