دوستان یک هفته ای هست صفحه اول سایدیا باز نمیشه
برنامه های جدید میان تو لیست ولی وقتی انتخاب میکنیشون توضیحات ندارن
کسی میدونه چیکار کنم؟


Sent from my iPhone