من برنامه كرك شده vnc screens رو نصب كردم اما پيغام زير رو ميده:
فایل پیوست 7664
فكر كنم شركتش فهميده كه كرك شده
كسي راه حلي داره؟