دوستان هر موقع با اوو چت میکنم در حال صحبت کردن اگه دکمه هم رو بزنم میبینم بالای صفحه نوشته oovoo recordin
سوالم اینه که این صداهای رکورد شده کجا ذخیره میشه میخوام دلیت کنم