سلام

راهی هست که بشه بکاپ ورژن بالاتر مثل ۵.۱ رو ریخت روی ۵.۰.۱ *؟ ( ورژن پایین تر ؟ )