سلام دوستان
من برنامه callinfofileds رو نصب می کنم از سیدیا ولی متاسفانه عمل نمیکنه ، با موفقیت نصب میشه ولی وقتی کسی تماس میگره با من هیچ مشخصات اضافی به من نشون نمید، شما هم این مشکل رو دارین؟؟؟
version 1.1