سلام.برنامه های سیستمی مخفی شده مثل setting,ipod,....کمک ios 4.3.3