با سلام
چرا این reminder ios5 فقط یک بار زنگ هشدار را پخش میکنه؟! من دیروز یک کار مهم داشتم و به دلیل این باگ (یا بی فکری) اونو فراموش کردم. آیا راهی برای بلند کردن صدای زنگ و افزایش تعداد دفعات پخش زنگ وجود ندارد؟؟