بچه ها کسی این کتاب رو PDF اش داره ؟؟؟ خیلی دنبالشم
فردا از این کتاب امتحان داریم سوالا تو اینه
فقط تونستم chapter 1 اش رو گیر بیارم :
این سایت داره اما دانلود کردنش باید از هفت خوان رستم رد شید !
http://filecom.net/GxupVyoOzx
لینک بالا به دلیل تحریم باید از ... استفاده کرد

ممنون .