سلام به همگی. کسی درایور دل 1300 رو برا مک تایگر داره؟ مرسی