از دوستان كه مك بوك دارن تقاضا دارم با هماهنگي مديران سايت يه كاستوم فريمور 5 براي كار براني كه دسترسي به مك ندارن بسازند و با يك روش آپلود كنند . حقيقتا خيلي ها منتظر نسخه 0.9.9b5 رداسنو براي ويندوز موندن