دوستان عزیز راهی هست که بشه قفل ایکلود رو غیر فعال کرد ؟؟
خواهشا کمک کنید