مشکلمو با بیان یک مثل مطرح میکنم:
من برنامه parallels desktop رو نصب کردم که مدت ۱۴ روز به صورت رایگان ازش استفاده می کردم
بعد از ۱۴ روز هم, با عقب کشیدن تاریخ mac ازش استفاده می کردم
تا اینکه کرک شده این برنامه گیرم اومد
ولی وقتی که برنامه trial رو پاک می کنم و برنامه کرک شده رو نصب می کنم باز همچنان trial هست
نه تنها این اپلیکیشن بلکه هر نرم افزاری که به این صورت نصب کردم همین جوریه
این مشکل در مورد آیفونم هم صادق هست (می دونم انجمن آیفون نیست ولی چون دقیقا همین مشکلو تو گوشیم دارم گفتم)
آیا کسی راه حلی واسه رفع این مشکل بلده؟
ممنون