سلام دوباره
دوستان به نظر شما با رفتن به ورژن دیگه درست میشه
یا مشکل از اداپتور هست