قطع شدن میکروفن ایفون 6 پلاس در حالت صحبت با اسپیکر با برنامه وایبر واتساب تانگو اما برای شماره گیری در حالت اسپیکر مشکلی ندارد لطفان رهنمای کنید