​لینک مستقیم دانلود iOS10 beta6 برای کلیه دیوایسها:


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای آیفون 6 و 6S
http://i-0s.ir/BETA/iPhone_4.7_10.0_....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای آیفون SE
http://i-0s.ir/BETA/iPhoneSE_10.0_14....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای آیفون 5C و 5
http://i-0s.ir/BETA/iPhone_4.0_32bit....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای آیفون S5
http://i-0s.ir/BETA/iPhone_4.0_64bit....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای آیفون 6/6S Pluse
http://i-0s.ir/BETA/iPhone_5.5_10.0_....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPad 4th generation
http://i-0s.ir/BETA/iPad_32bit_10.0_....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPad Air و iPad mini2
http://i-0s.ir/BETA/iPad_64bit_10.0_....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPad mini3&4 و iPad Air2
http://i-0s.ir/BETA/iPad_64bit_Touch....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPad Pro 12.9
http://i-0s.ir/BETA/iPadPro_12.9_10.....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPad Pro 9.7
http://i-0s.ir/BETA/iPadPro_9.7_10.0....MyUD.ir).ipsw


دانلود مستقیم فایل بتا iOS10 برای iPod Touch 6th generation
http://i-0s.ir/BETA/iPodtouch_10.0_1....MyUD.ir).ipsw


​#iOS10beta6